DOÇ. DR. YAVUZ KABUKÇUOĞLU

BAŞKAN

1959 yılında Nevşehir Kozaklı’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. İki yıl mecburi hizmeti Malatya Kürecik Sağlık Ocağı Hekimi ve Nevşehir Sağlık Md V. olarak tamamladı. Kasım 1985’de Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde ihtisasa başladı. Aralık 1989 da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı oldu ve aynı klinikte başasistan olarak çalışmaya başladı. 1993’de Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Şef Yrd oldu. 1996-1997 de yaklaşık bir yıl süre ile Royal Orthopedic Hospital’da Visiting Fellow olarak çalıştı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi oldu. 2011 yılından itibaren Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi  olarak görev yapmaktadır.

PROF. DR. HAYATİ DURMAZ

ÖNCEKİ BAŞKAN

 

1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimine başladı, 1986 yılında Uzman oldu. Uzmanlık Tezi Prof.Dr.Mişel Kokino yönetiminde “Kesikli Yüksek Frekanslı Akımların Mikroanastomozlar Üzerine Etkileri” idi. Aynı yıl Ortopedi ve Travmatoloji Dalında Başasistan olarak çalışmaya başladı. Asistanlık yıllarından itibaren Mikrocerrahi ve el cerrahisi ile ilgilenmeye başladı. Başasistanlık yıllarında mikrocerrahi uygulamalarını yoğun olarak yaptı. Uzun kemik defektlerinde serbest damarlı fibula grefti uygulamaları dikkat çekti, bu konudaki vak’a serisi Türkiyede’ki en geniş vaka serisidir.
30 Ekim 1995’de Doçent oldu.
1988 yılında F.Almanya-Erlangan,
1997 yılında New-York Hospital for Special Surgery,
2000 yılında Üniversity of Connecticut Cu-Conn Medical Center’e kısa süreli olarak bilimsel ziyaretlerde bulundu.
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği üyesi,
Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği bilimsel işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi.
Doçentlik sonrası 5’i yabancı dilde 21 yayını mevcut. Yayınlar çoğunlukla, el ve üst ekstremite cerrahisi ve mikrocerrahi konularında. Başlıca araştırma eseri “Elbileği Artroskopisi: TFCC Yırtıklarının Artroskopik Cerrahisi ile Tedavisi” hakkındadır.
22.02.2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.
Halen İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında çalışmaktadır.

PROF.DR.FAHRİ ERDOĞAN

İKİNCİ BAŞKAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olup aynı üniversitenin ortopedi ve travmatoloj anabilim dalında ihtisasını tamamlamıştır. Asistanlık dönemi süresince İngiltere’de Bradford Royal Infirmary , Stanford University of Medicine ve Japonya’da Tokyo Nihon Üniversitesinde ortopedik eğitimlerini almıştır. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim dalında çalışmaktadır.

 Kronoloji

1961        

İstanbul doğumlu

1984        

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezuniyet.

1984-1987       

Sivas Kangal Çetinkaya köyünde mecburi hizmet

 

19871991

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı.

1991-1994

Özel bir hastanede ortopedi uzmanı olarak çalışıldı

   
   

1994-1998

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi uzmanı olarak görev yaptı.

1996..............

Almanya Medizinische Hochschule’de artroskopik cerrahi eğitimi almıştır.

1998..............

Doçent ünvanı alındı

2001..............

Amerika Birleşik Devletleri Hospital for Special Surgery de artroplasti eğitimi alındı

   

2006..............

Profesör ünvanı alındı ve bu tarihten itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır

DOÇ.DR.OSMAN TUĞRUL EREN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

28 Temmuz 1967 yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde doğdu, İlkokulu Diyarbakır İnönü İlkokulunda, Orta ve Liseyi Diyarbakır Anadolu lisesinde tamamladı. Anadolu Lisesinde ve Diyarbakır bölgesinde, basketbol ve voleybolda çeşitli kategorilerde onlarca şampiyonluk kazandı. Kıbrıs ta kısa mühendislik macerasından sonra 1986 yılında İstanbul Tıp fakültesini kazandı, Fakülte yıllarında değişim programı ile Hollanda, İngiltere ve Kanada da stajlar yaptı. 1993 Şişli Etfal hastanesini Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde asistanlığa başladı. Asistanlığı sırasında Kanada da fellowshiplik yaptı. 1998 yılında uzman oldu Askerliğini Ankara Mevki asker hastanesinde tamamladıktan sonra 2000 yılında Şişli Etfal hastanesinde başasistan oldu, 2003 yılında ESSKA fellowshipliği yaptı. 2004 yılında doçent oldu. 2010 yılında Şişli Etfal hastanesi şef muavinliğini kazandı. TOTEK yönetim kurulu üyesidir. Evli ve bir erkek çocuğu sahibidir, İngilizce bilmektedir.

 

DOÇ. DR. FATİH DİKİCİ 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM BEKLER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

23 Kasım 1960 İstanbul Kartal’da doğdu. Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi’ni takiben 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bitirdi. Uzmanlık Eğitimini Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tamamladı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliğinde Yard. Doç Dr olarak 1993 1995 yıllarında çalıştı. Amerikan Hastanesi El ve Mikro cerrahi Bölümünde Prof    Dr Ayan Gülgönen yanında 1996-1999 yıllarında El Cerrahisi Eğitimi aldı.

1999 Cleveland Clinics Microsurgery Dep. Dr. Maria Siemionow yanında Mikrocerrahi Eğitimini tamamladı. 1996–2005 yıllarında VKV Amerikan Hastanesi El cerrahisi ve Mikro cerrahi kliniğinde Ekip Şefliği yaptı. Columbia Üniversitesi Presbyterian Hosp. Travma Training Center New York 2006-2007 Postgraduate Research Fellow olarak çalıştı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2005–2010 Öğretim üyeliği yaptı.

2010 yılında itibaren Sağlık Bakanlığı Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH 2. Ortopedi Klinik Şefliği görevini sürdürmektedir.

 DOÇ. DR. CEMAL KURAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

1968 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1984 yılında girdiği  İstanbul Tıp Fakültesinden 1990’da mezun oldu.1990-1991 yıllarında Erzincan Verem Savaş Dispanserinde mecburi hizmetini tamamladı.1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalında başladığı ihtisas eğitimini 1996 yılında tamamladı.1997 yılında aynı klinikte uzman, 1998 yılında da Yrd. Doç. olarak çalıştı. Bu süre içinde 3 ay İstanbul El ve Mikrocerrahi Merkezinde fellow olarak bulundu. 1999 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine uzman olarak tayin oldu. 2000 yılında Hakkari Askeri hastanesinde askerlik görevini tamamladı. 2001 yılında Başasistan oldu.2010 yılında girdiği sınavı kazanarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Şef Yardımcısı oldu. 2012 yılında da Doçent oldu. TOTBİD,TOTDER ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi derneklerinin üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

DOÇ. DR. AKIN UĞRAŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1973 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde başladığı asistanlık eğitimini 2003 yılında tamamlayarak aynı hastanenin başasistan kadrosuna atandı. 2004-2005 yılları arası İstanbul GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde askerlik görevini yaptı. 2006 yılında Henry Ford Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde gözlemci olarak bulundu. Aralık 2006 ile Temmuz 2007 yılları arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Omurga hastalıkları fellow’u olarak çalıştı. Yine aynı konuda 2008 yılında Florance Nightingale Hastanesi Omurga merkezinde bulundu. 2012 yılında Doçent oldu. Halen Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde görev yapmaktadır. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Türk Omurga derneği, AO Spine Derneği üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. MEHMET AKİF KAYGUSUZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1982 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden Mezun Oldu

1982-84       Sinop-Saraydüzü Sağlık Ocağında Mecburi Hizmetini Yaptı

1985-90       İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi veTravmatoloji Kliniğinde Asistanlığını Tamamladı

1990-93 İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Başasistanlık Yaptı

1993-99     İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Yard.Doç.Dr. Olarak Çalıştı

1994-95BD Minnesota Twin Cities Scoliosis and Spine Center’de Observer Olarak Bulundu

1999 Kasım’da Doçent Oldu

2005 Halen Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Klinik Şefi Olarak Çalışmakta

Evli, İngilizce biliyor

Dr Kaygusuz  özellikle omurga cerrahisi ve büyük eklem artroplastisi ile ilgilenmektedir

DOÇ. DR. ATA CAN ATALAR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

1972’de İstanbul’da doğdu. 1989’da İstanbul (Erkek) Lisesi, 1995’te İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisas eğitimini 2000 yılında tamamladı. 2001-2004 yılları arasınada özel JFK ve VKV Amerikan Hastanelerinde uzman olarak çalıştı. 2003 yılında Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) bursu ile ziyaretçi uzman programına katıldı. 2004-2010 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda başasistan olarak görev yaptı. 2010’dan itibaren aynı kurumda doçent olarak çalışmaktadır. Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC), AO Trauma,  Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği; Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD), TOTBİD Travma Şubesi’ne üyedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

DOÇ. DR. ATİLLA SANCAR PARMAKSIZOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kişisel Bilgi

  • Medeni durum:  Evli
  • Doğum tarihi :  1958
  • Doğum yeri:  Şenkaya-ERZURUM
  • Ebeveyn: Bir kız, bir erkek
  • 1972-1976 Çorum Öğretmen Lisesi
  • 1977-1983 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalıştığı kurumlar

1983-1985 yılları arasında Beşiktaş Belediyesinde mecburi hizmet

1985-1989 Taksim Hastanesinde Ortopedi ihtisası

1991-2005 Taksim Hastanesinde Başasistanlık

2011 Doçent

2011 Taksim Eğitim ve Araş. Hast Ort.ve Trav Kl Şefliği

2012 Taksim Eğitim ve Araş. Hast. Başhekimi.

Ortopedide ilgilendiği alanlar

Artroplasti ,Travmatoloji

 

Tez : Ayak bileği kırıklarında A.N.K uygulamaları.

Üye olduğu kuruluşlar

Yabancı Dil                                               

Türk Ortopedi Birliği Derneği (TOTBİD) ,Türk Artroplasti Derneği, Türk Ort ve travma derneği ( TOTDER) , TOTEK

İngilizce

Katıldığı kurslar

Artroplasti , Travma , Ultrasonografi